Wypełnij test


Pytanie 1: W niektórych bankach jest używany tzw. token, czyli :


Pytanie 2: Zaznacz prawidłowy opis karty PCI Express:


Pytanie 3: Dyskusja .................... - odbywa się w dwóch zespołach o przeciwnych poglądach, gdy uczestnicy zabierają głos na przemian, a decyzję w głosowaniu podejmuje widownia.


Pytanie 4: Grafikiem komputerowym nazwiemy osobę zajmującą się:


Pytanie 5: Który z podanych poniżej odpowiedzi nie jest technologią sieci GSM


Pytanie 6: Systemem operacyjnym nie jest:


Pytanie 7: Grafika rastrowa to sposób tworzenia i przechowywania w komputerze obrazów, które są reprezentowane w postaci


Pytanie 8: Jaki jest kolejny wyraz ciągu 1757, 1837, 1917, 1957 ?


Pytanie 9: Graficzną ilustracją danych liczbowych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym jest


Pytanie 10: W Internecie często nie podaje się swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługujemy się nickiem. Co to jest nick?


Pytanie 11: Które polecenie umożliwia wejście do rejestru?


Pytanie 12: Jak nazywa się podstawowy, pełniący funkcję stelażu element znajdujący się w jednostce centralnej?


Pytanie 13: Ikona to?


Pytanie 14: Program do cyfrowej obróbki zdjęć to:


Pytanie 15: ............... to krótka wiadomość tekstowa wysyłana z telefonu komórkowego.


Pytanie 16: Sticky Notes w systemie Windows 7 to :


Pytanie 17: Które z wywołań funckcji Suma w arkuszu kalkulacyjnym jest poprawne?


Pytanie 18: Arkusz kalkulacyjny służy do:


Pytanie 19: Jaki jest następny wyraz ciągu: 155, 210, 225, 240 ?


Pytanie 20: Podczas wyszukiwania danych można tzw. używać znaków wieloznacznych. Co będzie efektem wpisania takiego zapytania do wyszukiwarki plików: zadanie??.rtf