Wypełnij test


Pytanie 1: Kolory na stronie określamy podając składowe barwne:


Pytanie 2: Z czego wynika nazwa „twardy dysk”?


Pytanie 3: Nieuprawnione uzyskanie dostępu do cudzego komputera potocznie określa się mianem .................... .


Pytanie 4: BitTorrent – to .........


Pytanie 5: Czym ograniczona jest pojemność dysku twardego


Pytanie 6: ........ - urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.


Pytanie 7: Do czego nie można wykorzystać plotera


Pytanie 8: Jakim symbolem oznaczamy operator OR ?


Pytanie 9: Jaki jest kolejny wyraz ciągu 3 ,9 ,13 ,39 ,43 ?


Pytanie 10: Zaznacz poprawne informacje o pojęciu "optymalizacja":


Pytanie 11: Co się dzieje z tekstem umieszczonym miedzy znacznikami <b> i </b>?


Pytanie 12: Zakres we/wy kontrolera DMA zapisany w postaci heksadecymalnej wynosi 0094-009F, a w systemie dziesiętnym


Pytanie 13: Przedrostkiem kojarzonym z produktami firmy Apple jest:


Pytanie 14: Dyskusja .................... - odbywa się w dwóch zespołach o przeciwnych poglądach, gdy uczestnicy zabierają głos na przemian, a decyzję w głosowaniu podejmuje widownia.


Pytanie 15: Co rozumiemy pod pojęciem system operacyjny?


Pytanie 16: Terminem społeczeństwo......................... określamy kolejny etap rozwoju cywilizacyjnego ludzkości, następujący bezpośrednio po etapie społeczeństwa przemysłowego.


Pytanie 17: Co powinno być zainstalowane w komputerze, by móc odtworzyć muzykę z CD?


Pytanie 18: Dzięki projektowi Gutenberg (www.gutenberg.org/) mamy dostęp do:


Pytanie 19: Firma HP - Hewlett-Packard została założona przez:


Pytanie 20: Maszyna Turinga to: