Uczeń

Rejestracja

Aby brać udział w konkursach, musisz się zarejestrować. Kliknij w link Zarejestruj się i wypełnij formularz. Po naciśnięciu przycisku Wyślij Twoje konto zostanie utworzone, a Ty przekierowany na stronę, na której musisz dopisać się do swojej szkoły. Nie możesz uzyskać dostępu do systemu bez wybrania szkoły. Wyszukaj swoją szkołę, podając województwo, powiat lub miejscowość, w której się znajduje. Jeśli Twojej szkoły nie ma na liście, upewnij się, że Twój nauczyciel prowadzący zgłosił ją do konkursu (można to zrobić za pomocą formularza dostępnego na stronie głównej). Przy dopisywaniu do szkoły wybierasz również klasę.

Kiedy się zapiszesz, Twój nauczyciel musi zatwierdzić Twoje konto i tym samym je aktywować, dzięki czemu uzyskasz dostęp do systemu. Ważne: nauczyciel zatwierdza konto dopiero po sprawdzeniu Twoich danych - to jedyny sposób na ich weryfikację. Dlatego też po każdej zmianie Twoich danych Twoje zatwierdzenie zostanie cofnięte. Poproś wtedy swojego nauczyciela o ponowne sprawdzenie Twoich danych i zatwierdzenie ich.

Udział w konkursie

Konkurs indywidualny
Aby zapisać się do konkursu indywidualnego, przejdź na jego stronę i kliknij w Dopisz się do konkursu. Uzyskujesz w ten sposób dostęp do pierwszego etapu konkursu. Dostęp do następnych uzyskasz automatycznie jeśli się do nich zakwalifikujesz.

Konkurs drużynowy
Aby wziąć udział w konkursie drużynowym, musisz oczywiście należeć do drużyny. Jako uczeń masz możliwość zaproponować drużynę, podając do trzech pozostałych członków. Twój nauczyciel musi zatwierdzić Twoją propozycję zanim będziecie mogli wziąć udział w konkursie. Po zatwierdzeniu stracisz możliwość edycji drużyny (Twój nauczyciel dalej będzie mógł dokonywać w niej zmian).

Punktacja w konkursie drużynowym
Wynik Twojej drużyny złożony jest z dwóch składowych. Największe znaczenie ma liczba poprawnych rozwiązań (takich, które przeszły wszystkie testy w odpowiednim czasie). Jeśli wiele drużyn rozwiązało poprawnie tyle samo zadań, brana jest pod uwagę druga składowa - suma uzyskanych punktów, również z niepełnych rozwiązań, z uwzględnieniem współczynnika punktowego (jest ona podawana w nawiasie).
Na przykład, jeśli Twoja drużyna rozwiązała w pełni poprawnie (na 100 punktów) dwa zadania, a oprócz nich jedno zadanie na 20 punktów, Wasza punktacja będzie się prezentować następująco: 2 (220).
Aby dowiedzieć się więcej na temat współczynnika punktowego, zapoznaj się z par. 4 Programu zawodów drużynowych XI OIG.

Nauczyciel

Tworzenie konta

Rejestracja na stronie jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów. Konto nauczycielskie jest tworzone podczas rejestracji szkoły w naszym systemie. Aby zarejestrować szkołę i uzyskać dostęp do systemu, należy wypełnić formularz.

Zatwierdzanie uczniów

Nauczyciel musi zatwierdzać dane każdego ucznia ze swojej szkoły, który rejestruje się w systemie. Jeśli w szkole są niezatwierdzeni uczniowie, nauczyciel po zalogowaniu zobaczy komunikat na ten temat z linkiem prowadzącym do strony z zatwierdzeniem. Przed zatwierdzeniem należy uzupełnić klasę ucznia (jeśli on sam tego nie zrobił) oraz upewnić się, że dane ucznia są poprawne - to jedyna możliwa weryfikacja ich w systemie! Jeśli dany użytkownik nie jest uczniem tej szkoły (np. zapisał się przez przypadek), można usunąć go ze szkoły poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk.

Dane osobowe uczniów

Aby zapewnić poprawność danych użytkowników Systemu, nauczyciel ma obowiązek sprawdzić poprawność danych ucznia przez jego zatwierdzeniem. Dodatkowo, przy każdej zmianie danych przez ucznia, zatwierdzenie zostanie cofnięte, a uczeń straci dostęp do systemu konkursów. Wymagane jest wtedy powtórne zatwierdzenie (oczywiście po sprawdzeniu danych).

Drużyny w konkursie

Uczniowie mają możliwość proponowania drużyn i ich członków na zawody drużynowe, jednak takie drużyny nie mogą brać udziału w konkursie, jeśli nie są zatwierdzone przez nauczyciela. Jeśli uczeń zaproponuje drużynę w swojej szkole, nauczyciel zobaczy komunikat na ten temat na górze strony razem z linkiem do strony z zatwierdzaniem. Po zatwierdzeniu uczniowie nie mają możliwości dokonywania zmian w drużynie.

Nauczyciel ma też możliwość samodzielnego tworzenia drużyn. Taka drużyna nie potrzebuje żadnych dodatkowych zatwierdzeń i ma od razu możliwość brać udział w konkursie.